Raport Komisji Weryfikacyjnej

Dzisiaj (17.09.2019) Komisja Weryfikacyjna opublikowała swój raport.

Wiecej informacji można znaleźć na stronach Komisji Reprywatyzacyjnej:
https://komisjaweryfikacyjna.pl/

Film z konferencji: